toplam kalite yönetimi

Toplam Kalite Yöntemi ve Süreç Yönetimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ TKY’NİN ÖNCÜLERİ DEMİNG’ in Kalite Yaklaşımı 1930-1950 yılları arasında istatistiksel [...]