tükenmişlik

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 2. Bölüm

Bildiriler: Psikolojik Sermayenin Çalışanların Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: İş Yaşam Düzeyinin Aracılık [...]

1. Örgütsel Davranış Kongresi Sunumları – 1. Bölüm

Açılış Konuşmalarının ardından ilk oturumun Sunumları 1. Bildiri Konusu: Psikolojik Dayanıklılık, Tükenmişlik ve Örgütsel Özdeşleşme Gibi [...]

İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişlik

İlköğretim Öğretmenlerinde [...]