yönetim

Yönetim ve Mizah – Kurthan Fişek

Türkçe’de temel olguların felsefi kuramsal irdelemesini yapan yayın sayısı sınırlıdır. Yönetim, bu sınırlı sayıdaki etkileyici [...]

Yönetimde Peter İlkesi

Peter İlkesi / Prensibi Nedir? Yönetim dünyasının çok bilinmeyenli denklemi içerisinde sayısız ilke ve teoriler yer alıyor. Bunlardan bir kısmı [...]

Yönetim Psikolojisi

Yönetim Psikolojisi I. Ulusal Simpozyumuna Sunulan Bildiriler-Tartışmalar Yönetim psikolojisi, örgütsel sorunlarla uğraşanlar için [...]

Öğretmen Adaylarının ‘Yönetim’ ve ‘Okul Müdürü’ Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi 11-13 Mayıs 2017 The12th International Congress of Educational Administration 11-13 May [...]

Denetim ve Yönetim

GİRİŞ Denetim evrenseldir. Türüne, amacına, kuruluşuna bakılmaksızın tüm örgütler denetimsiz çalışamaz. İnsan da kendini denetlemeden [...]